Vrijeschool Speciaal Onderwijs

Een vrijeschool... maar dan speciaal

Wij hebben een droom, namelijk; een Vrijeschool Speciaal Onderwijs (SBO/SO) Rotterdam.
Ook deze kinderen hebben het Hart, hun Handen en Hoofd nodig om te kunnen worden wie ze zijn.

Wij zoeken ouders die deze droom met ons delen.

Het is tijd dat we als ouders laten zien dat deze tijd om een passende school voor iederéen vraagt. Onze droom is groot en krachtig en reikt verder dan 'slechts' een school. De kracht ligt in de samenwerking met de bestaande Speciaal Onderwijs (vrije-)scholen, antroposofische kinderzorg en andere ondersteunende personen en instanties. Een centrum van kennis om ieder kind de kans te kunnen geven zichzelf te worden.

We beginnen nu met het verzamelen van draagkracht. Laat van je horen en mocht je iemand kennen in je vriendenkring die dit moet weten, deel het dan vooral. Dank dank!! 

Bent u ook voor een Vrijeschool voor Speciaal Onderwijs in Rotterdam?

Teken dan hier!